Instagram

Nurse Jackie

Cast

Giovedì 25 Febbraio 2010
Edie Falco è l'infermiera Jackie Peyton

Eve Best è la Dr. Eleanor O'Hara

Merritt Wever è Zoey Barkow
 
Paul Schulze è Eddie Walzer
 
Dominic Fumusa è Kevin Peyton
 
Anna Deavere Smith è Gloria Akalitus
 
Peter Facinelli è il  Dr. Fitch Cooper
 
Stephen Wallem è Thor
 
Arjun Gupta è Sam

Haaz Sleiman è Mohammed "Mo-Mo" de la Cruz (stagione 1)